ЗВІТ про фінансування Калуської гімназії ім. Дмитра Бахматюка у жовтні 2017 року

Фінансування закладу у жовтні 2017 року

Основний фонд

КЕКВ

2111

2120

2210

2220

2230

2240

2250

(відря-дження)

2271

Сума коштів

512 604,04

114 194,55

1 190,17

 

5 244,00

2 186,09

 

 

 

Основний фонд

КЕКВ

2272

2273

2274

2282

2730

Разом

2250

(курси)

2240

(доставка підручників)

Сума коштів

3 021,00

2 598,82

 

 

2 400,00

643 438,67

113,06

3 227,74

 

 

Спецкошти

Бюджет розвитку

КЕКВ

2210

2240

3132

2240

(охорона середовища)

3110

(інші освітні програми)

3110

3132

Сума коштів

 

 

 

34 421,00

 

 

 

2111-Заробітна плата

2120-Нарахування на заробітну плату

2210-Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220-Медикаменти

2230-Харчування

2240-Оплата послуг (крім комунальних)

2250-Видатки на відрядження

2271-Оплата теплопостачання

2272-Оплата водопостачання

2273-Оплата електроенергії

2274-Оплата природнього газу

2282-Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які не внесені до заходів розвитку

2730-Інші трансферти

2800-Інші поточні видатки

3110-Придбання предметів довгострокового користування

3132-Капітальний ремонт

 

     У статті 6 Закону  “Про освіту” однією з основних засад державної політики та принципом освітньої діяльності визначено відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством.

     Відповідно до статті 30 Закону всі заклади освіти мають формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднювати таку інформацію.

     У частині 2 цієї статті міститься перелік усієї інформації та документів, відкритий доступ до яких зобов’язані забезпечувати заклади освіти на своїх веб-сайтах, а у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників.

     Крім того, згідно з частиною 3 цієї статті, заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.


Поділитися:

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *