Матеріально-технічне, навчально-методичне та
інформаційне забезпечення освітньої діяльності
Калуського ліцею імені Дмитра Бахматюка
Калуської міської ради Івано-Франківської області

Приміщення закладу знаходиться за адресою: вулиця Біласа і Данилишина, будинок 15, місто Калуш, Івано-Франківська область, 77300. Включає чотири будівлі: основну (триповерхову), будівлю навчально-виробничої майстерні (одноповерхову), будівлю гаража (одноповерхову), будівлю трансформаторної підстанції (одноповерхову). Фундамент будівель бетонний; стіни самонесучі цегляні; перекриття залізобетонні; вікна металопластикові однокамерні; вхідні двері металопластикові зі склінням та сталеві утеплені; дах шатровий із горищем (покрівля – металопрофіль). Стан будівель задовільний.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ліцею відповідає встановленим технологічним вимогам. У закладі функціонують системи холодного та гарячого водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції, освітлення; наявне відповідне технологічне обладнання. Опалення здійснюється через централізоване теплопостачання (теплоносій – вода). Внутрішня система опалення однотрубна з нижнім розведенням, виконана зі сталевих трубопроводів і чавунних радіаторів. Джерело гарячої води – електричні водонагрівачі. Для освітлення приміщень використовуються люмінесцентні світильники. Вентиляція припливно-витяжна. Рівень енергоефективності будівель низький. Сертифікацію енергетичної ефективності основної будівлі та будівлі навчально-виробничої майстерні проведено у 2020 році (сертифікат №АА000071).

Загальна площа всіх приміщень 6 336 м². Проектна потужність – 660 учнівських місць. Є 37 класних кімнат і навчальних кабінетів загальною площею 2 073 м². Навчальні класи та кабінети забезпечені меблями (двомісними учнівськими столами та учнівськими стільцями) і комп’ютерною технікою.

Належно оснащені й відповідають чинним вимогам такі навчальні кабінети: фізики – 1, хімії – 1, біології – 1, математики – 1, української мови і літератури – 2, зарубіжної літератури (мультимедійний) – 1, історії та правознавства (мультимедійний) – 1, географії (мультимедійний) – 1, англійської мови – 5, німецької мови – 1, інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій – 3 (усі містять навчально-комп’ютерні комплекси); майстерня з технічних видів праці, майстерня з обробки тканин та волокнистих матеріалів.

У навчальних кабінетах фізики та хімії є спеціальні двомісні лабораторні столи, прикріплені до підлоги. Робочі місця вчителів фізики, хімії і трудового навчання змонтовані на підвищенні, обладнані демонстраційними столами. Робочі площі столів покриті спеціальними матеріалами, стійкими до механічних, термічних та хімічних пошкоджень.

Стан меблів та їхнє розміщення в кабінетах, класних кімнатах, майстернях в основному відповідають санітарно-гігієнічним правилам та нормам. Обладнання кабінетів відповідає Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів. Кабінети забезпечено необхідними засобами навчання: роздавальним матеріалом, довідковою літературою, навчально-наочними посібниками, навчальним обладнанням відповідно до вимог чинних програм, інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, навчально-методичними експозиціями змінного та постійного характеру. Кабінети фізики, хімії та біології забезпечені необхідним обладнанням, реактивами, препаратами для виконання демонстраційних дослідів, лабораторних, практичних робіт та практикумів. У навчальних кабінетах наявні тематичні картотеки.

У закладі є спортивний зал з роздягальнями, актовий зал на 210 посадкових місць, хореографічний зал, стрілецький тир, бібліотека. Наявні учительська, методичний кабінет, кабінети психолога, соціального педагога і педагога-організатора, кімната технічного персоналу, музейний комплекс, капличка. Функціонує належно обладнаний і оснащений медичний кабінет. Основна будівля закладу містить 7 рекреаційних зон. Є 14 належно облаштованих санвузлів.

Усі приміщення ліцею відповідають чинним санітарним правилам і нормам. У закладі забезпечено доступність навчальних приміщень для осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних класів та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів. Заклад використовує підйомну платформу з вертикальним переміщенням для осіб із обмеженими можливостями та інших маломобільних груп населення, яку встановлено біля входу до приміщення суміжного освітнього закладу – Калуської початкової школи №11 Калуської міської ради Івано-Франківської області, відповідно до Договору безстрокового спільного безоплатного користування нерухомим майном, укладеного 01 вересня 2020 року, що передбачено п. 5.10 ДБН В.2.2-3:2018. Наявна кнопка виклику.

Їдальня знаходиться у приміщенні суміжного освітнього закладу – Калуської початкової школи №11 Калуської міської ради Івано-Франківської області (безстрокове спільне безоплатне користування передбачено вищезазначеним договором). Обідній зал їдальні розрахований на 120 посадкових місць.

Територія закладу повністю огороджена. На території є стадіон із футбольним полем та біговою доріжкою, ігровий і баскетбольний майданчики, яма для стрибків у довжину, місце для проведення уроків на свіжому повітрі, дендропарк із великою кількістю видів декоративних рослин, зокрема рідкісних і реліктових.

У закладі влаштована централізована система охорони приміщень.

У ліцеї створено умови для широкого використання педагогами нових інформаційних технологій та систем із сучасним програмним забезпеченням. Наявний провідний і безпровідний доступ до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет (оптичний кабель, 100 Мбіт/с). Є достатня кількість одиниць сучасної комп’ютерної техніки: комп’ютерів – 58, ноутбуків – 22. Комп’ютеризовано кабінети адміністрації, практичного психолога, педагога-організатора та соціального педагога, бухгалтерію, бібліотеку, що сприяє організації діловодства та забезпечує якісний інформаційно-методичний супровід освітнього процесу.

Для реалізації освітнього процесу використовуються 10 мультимедійних проекторів, 2 мультимедійних комплекси, 4 інтерактивні дошки, 3 телевізори. Також у ліцеї є такі технічні засоби: магнітофони, акустичний центр, музичний центр, магнітоли, DVD програвачі, акустичні системи, проекційні екрани, фортепіано. В основному приміщенні закладу функціонує система радіо оповіщення.

Для інформаційного забезпечення освітньої діяльності, виконання навчальних (освітніх) програм у ліцеї наявний відповідний бібліотечний фонд, який загалом включає 17 997 примірників книг. Є достатня кількість примірників підручників – 11 207 (на кожного учня є по одному примірнику підручника з усіх навчальних предметів освітньої програми), енциклопедій – 45, словників перекладних – 106, тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів – 178. Безперешкодний доступ до Інтернету дає можливість використовувати електронні версії підручників і посібників. Забезпеченість закладу підручниками, художньою та довідковою літературою відповідає ліцензійним умовам.

Роботу інформаційної системи закладу забезпечують:

 • наявність безперешкодного доступу до мережі Інтернет для учнів та педагогічних працівників;
 • система радіо оповіщення;
 • інформаційні стенди;
 • офіційний сайт ліцею;
 • facebook-сторінка ліцею.

Балансова вартість основних засобів матеріально-технічної бази закладу:

 • земельна ділянка – 7 257 707 грн.;
 • будівлі та споруди – 10 724 355 грн.;
 • машини та обладнання – 1 010 255 грн.;
 • інструменти, прилади, інвентар – 299 710 грн.;
 • багаторічні насадження – 17 354 грн.;
 • інші основні засоби – 5 730 грн.;
 • бібліотечний фонд – 375 401 грн.;
 • малоцінні необоротні матеріальні активи – 498 500 грн.;
 • нематеріальні активи – 31 439 грн.

Відповідно до вимог чинного законодавства все наявне майно для провадження освітньої діяльності за рівнями базової та повної загальної середньої освіти закріплене за закладом документально.

Для провадження освітньої діяльності заклад має право постійного користування земельною ділянкою (реєстраційний номер: 1089756926104; кадастровий номер 2610400000:11:004:0051) відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-2601966792016 від 10 жовтня 2016 року, Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №74304889 від 29 листопада 2016 року та рішення Калуської міської ради №1348 від 25 січня 2018 року. Площа території закладу становить 21 382,27 м2 відповідно до акту про фактичне розмежування земельної ділянки між закладами від 31 січня 2017 року, затвердженого начальником управління освіти Калуської міської ради.

Для провадження освітньої діяльності ліцей має право оперативного управління приміщенням відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №68185471 від 15 вересня 2016 року (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1027568926104) та рішення Калуської міської ради №1348 від 25 січня 2018 року. Технічний паспорт на приміщення, а також розрахунок ідеальних часток у загальній власності на будинковолодіння виготовлені ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації» 14 липня 2016 року.


Поділитися: