https://bakhmatiuklyceum.if.ua/wp-content/uploads/2021/04/pravyla-konkursnogo-vidboru-pryjomu-ta-zarahuvannya-uchniv.pdf

Права й обов’язки учнів Ліцею, визначені Статутом закладу   Учні Ліцею мають право на: –      індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання; –      якісні освітні послуги; –      справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; –      відзначення успіхів у своїй діяльності; –      свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної діяльності тощо; –      безпечні та нешкідливі умови навчання; –      повагу до людської гідності; –      захист під час освітнього процесу від приниження честі й гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю; –      отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування); –      користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Ліцею в порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів; –      доступ до інформаційно-комунікаційних ресурсів Ліцею, що використовуються в освітньому процесі; –      особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні Ліцею; –      інші необхідні умови для здобуття освіти, зокрема й для осіб із особливими освітніми потребами.   Учні Ліцею зобов’язані: –      дотримуватися Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та Режиму роботи Ліцею; –      виконувати вимоги Освітньої (освітніх) програми (програм) (індивідуального навчального плану за його наявності) та досягти результатів навчання в обсязі не меншому, ніж це передбачено Державними стандартами базової і профільної загальної середньої освіти; –      дотримуватися принципу академічної доброчесності, –      брати посильну участь у пошуковій та науково-дослідницькій діяльності; –      брати участь у позакласних заходах різного спрямування; –      поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; –      відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я інших, довкілля, дотримуватися правил особистої гігієни; –      бережливо ставитися до державного, громадського й особистого майна; –      приходити на заняття в учнівській формі; –      повідомляти керівництво Ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

 

Положення про учнівську форму 1


Поділитися: