Права й обов’язки учнів Ліцею, визначені Статутом закладу  

Учні Ліцею мають право на:

–      індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

–      якісні освітні послуги;

–      справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

–      відзначення успіхів у своїй діяльності;

–      свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної діяльності тощо;

–      безпечні та нешкідливі умови навчання; –      повагу до людської гідності;

–      захист під час освітнього процесу від приниження честі й гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

–      отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

–      користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Ліцею в порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів;

–      доступ до інформаційно-комунікаційних ресурсів Ліцею, що використовуються в освітньому процесі;

–      особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні Ліцею;

–      інші необхідні умови для здобуття освіти, зокрема й для осіб із особливими освітніми потребами.

 

Учні Ліцею зобов’язані:

–      дотримуватися Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та Режиму роботи Ліцею;

–      виконувати вимоги Освітньої (освітніх) програми (програм) (індивідуального навчального плану за його наявності) та досягти результатів навчання в обсязі не меншому, ніж це передбачено Державними стандартами базової і профільної загальної середньої освіти;

–      дотримуватися принципу академічної доброчесності;

–      брати посильну участь у пошуковій та науково-дослідницькій діяльності;

–      брати участь у позакласних заходах різного спрямування;

–      поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

–      відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я інших, довкілля, дотримуватися правил особистої гігієни;

–      бережливо ставитися до державного, громадського й особистого майна;

–      приходити на заняття в учнівській формі;

–      повідомляти керівництво Ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

 

Правила для учнів Ліцею, визначені Правилами внутрішнього розпорядку

Загальні правила для учнів

Учні приходять до ліцею за 10 хвилин до початку занять за розкладом.

Верхній одяг учні залишають у гардеробі ліцею.

Учні вітаються з учителями, працівниками ліцею, іншими дорослими.

Учні дотримуються Режиму роботи ліцею, розкладу навчальних та виховних занять, графіку чергування в закладі та класі.

Учні можуть використовувати мобільні телефони, фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час освітнього процесу тільки з дозволу вчителя та з навчальною метою.

Пропуски учнями навчальних занять із поважної причини підтверджуються необхідними документами.

Спілкування зі старшими, однолітками має бути виваженим, толерантним. Учні не повинні допускати принизливі й образливі вислови, вживати ненормовану лексику тощо.

Учні зобов’язані дбайливо ставитися до майна ліцею, зелених насаджень на території, бережливо поводитися зі своїми речами та речами інших.

Учні повинні поважати працю всіх працівників ліцею, зберігати чистоту й порядок у приміщенні та на території, дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог.

Учням заборонено приносити до ліцею сторонні предмети, які не пов’язані з освітнім процесом.

Суворо заборонено вживати й розповсюджувати у приміщенні закладу, на території та поза нею тютюн, алкоголь, наркотичні й токсичні речовини.

Забороняється використовувати в ліцеї піар-технології на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, зокрема – молодіжних.

Учням не дозволяється самовільно виходити за межі території ліцею протягом навчального дня.

Після закінчення навчальних занять за розкладом учні мають вийти з ліцею спокійно, дотримуючись порядку.

Перебувати учням у закладі в позаурочний час дозволено тільки в супроводі педагогічних працівників.

У разі поганого самопочуття учневі потрібно звернутися до медпункту. Медичний працівник ліцею при необхідності може звільнити учня від занять, при цьому інформувати класного керівника та зв’язатися з батьками.

Правила поведінки учнів під час уроку

Після дзвінка учні мають знаходитися в класі/кабінеті на своїх робочих місцях із підготовленим до уроку приладдям.

Учні на початку уроку вітаються з учителем стоячи.

Запізнення учня на заняття фіксується вчителем у його щоденнику.

За кожним учнем у приміщенні класу/кабінету закріплюється постійне робоче місце. Учень має право пересідати на інше місце тільки з дозволу вчителя.

Учні мають бережливо ставитися до підручників (книги мають бути акуратно обгорнутими). Псування, втрата підручника відшкодовується згідно з нормативними документами.

Зошити учні повинні вести у відповідності до вимог орфографічного режиму, підписи мають відповідати встановленим зразкам.

Усі записи в зошитах та щоденниках мають здійснюватися учнями охайно, фіолетовою пастою.

Під час уроку всі учні дотримуються дисципліни й порядку, не залишають після себе сміття та бруд.

Під час уроку категорично забороняється:

 • без дозволу вчителя залишати своє робоче місце;
 • самовільно виходити з класу/кабінету;
 • з’ясовувати стосунки з однокласниками;
 • займатися сторонніми справами, які не стосуються навчальної діяльності на уроці;
 • відволікати інших;
 • користуватися мобільними телефонами без навчальної потреби та дозволу вчителя.

Урок вважається закінченим після відповідного дзвінка та слів учителя «Урок закінчено». Виходити з класу слід спокійно, почергово, із дозволу вчителя.

Правила поведінки учнів під час перерви

Під час перерви учні ліцею змінюють навчальний кабінет відповідно до розкладу уроків.

Пересуватись коридорами учні мають спокійно, без метушні й галасу. Особливо уважно слід рухатися сходами.

На перервах учням забороняється бігати, штовхати одне одного, створювати конфліктні ситуації.

Вживання їжі учнями дозволяється тільки в приміщенні їдальні.

Ліцеїстам потрібно реагувати на зауваження учнів чергового класу та вчителів, які чергують у вестибюлі, на коридорах, у їдальні.

Якщо учень став свідком порушення порядку, етичних норм, булінгу, виникнення гострих конфліктних ситуацій, він повинен одразу ж про це повідомити чергового вчителя або будь-кого з педагогічних працівників.

Вимоги до зовнішнього вигляду учнів

Учні зобов’язані приходити на заняття в учнівській формі (відповідно до Положення про учнівську форму).

Учням не рекомендовано носити яскраві прикраси та користуватися косметикою, оскільки це може відволікати увагу під час навчальних занять.

На уроках фізичної культури й заняттях хореографією учні зобов’язані використовувати тільки спеціальний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття.

На уроках трудового навчання учні повинні дотримуватися встановлених вимог щодо одягу та зачіски.

Під час прибирання приміщення та виконання робіт на території ліцею учні мають використовувати робочий одяг.

Обов’язки учнів чергового класу

Учні чергового класу приходять на чергування за 15 хвилин до початку занять.

Чергові учні мають бути одягнені у святковий варіант учнівської форми, мати бейджики та чергувати протягом перерв на визначених постах.

Черговий учень стежить за дотриманням чистоти, порядку, дисципліни, доповідає про неординарні ситуації класному керівникові або черговому вчителеві, у разі необхідності – черговому адміністратору.

Відповідальність учнів за порушення дисципліни і порядку

Учень, що порушує Правила, може бути притягнений до громадської чи адміністративної відповідальності на рівні ліцею, у разі потреби – у присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, із якими взаємодіє заклад. У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції ліцею, учень притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами, зокрема – за поданням директора ліцею.

У разі систематичних запізнень на навчальні заняття, порушень порядку, етичних норм, булінгу, виникнення гострих конфліктних ситуацій класний керівник інформує батьків учнів, причетних до них, та налагоджує спільну роботу щодо виправлення ситуації або подає пропозицію щодо розгляду поведінки таких учнів радою профілактики правопорушень.

Заохочення учнів за успіхи

Успіхи учнів, їхні досягнення в навчальній, інших галузях діяльності заохочуються в обов’язковому порядку.

До учнів ліцею можуть бути застосовані різні форми заохочень:

 • за активну участь в окремих ліцейних заходах, сумлінне виконання громадських доручень тощо – у вигляді запису-подяки в щоденнику;
 • за активну участь у житті класу та ліцею, у роботі гуртків, секцій, студій тощо, роботі органів учнівського самоврядування, активну участь у благоустрої закладу освіти тощо – нагородження грамотою ліцейного рівня (на підставі наказу директора, за поданням класного керівника, керівника гуртка, секції, студії тощо);
 • за успіхи в навчанні, спортивні досягнення, участь у роботі МАН України, участь в інтелектуально-творчих конкурсах, турнірах різного рівня – нагородження грамотою ліцейного рівня (на підставі наказу директора, за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);
 • за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-IV етапах всеукраїнських учнівських олімпіад, І-IIІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, перемогу в ІІ-IV етапах інтелектуально-творчих конкурсів та турнірів – нагородження грамотою районного, регіонального, загальноукраїнського рівнів, стипендією міського голови, пам’ятним подарунком тощо (за поданням відповідно: адміністрації ліцею, управління освіти Калуської міської ради, департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА);
 • за високі досягнення в навчанні – нагородження Похвальним листом за високі досягнення в навчанні (5-8, 10 класи), отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (9 клас), отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою, нагородження срібною медаллю «За досягнення у навчанні» або золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» (11клас) (на підставі рішення педагогічної ради, за умови відповідності результатів навчання вимогам нормативних документів);
 • за особливі успіхи у вивченні окремих предметів – нагородження Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (11 клас) (на підставі рішення педагогічної ради, за умови відповідності результатів навчання вимогам нормативних документів);
 • за особливі досягнення впродовж навчання в 9-11 класах – нагородження випускника ліцею міською премією імені Дмитра Бахматюка (на підставі рішення комісії з присудження зазначеної премії, за поданням адміністрації ліцею, за умови відповідності результатів навчання вимогам відповідного положення);
 • інші форми заохочень – нагородження пам’ятними подарунками, окремими преміями тощо (на підставі рішення педагогічної ради, Ради ліцею).

Інформація про заохочення учня заноситься класним керівником до особистого документа – Книжки ліцеїста, а також до особової справи після закінчення навчального року.

 

Правила поведінки дітей під час літніх канікул

Положення про учнівську форму 1


Поділитися: